Ostatni post

Pomiary w instalacjach światłowodowych - na czym polegają?

163 Views

Dlaczego w sieciach światłowodowych dokonuje się jakichkolwiek pomiarów? Czy nie wystarczy po prostu przyjąć, że światło w przewodzie optycznym będzie w sposób idealny przemierzało dystans pomiędzy jego źródłem a odbiornikiem? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: nie. A to dlatego, że każda instalacja światłowodowa może generować pewne zakłócenia, które już na samym początku należy zlokalizować.

Skąd się biorą straty w sieciach FTTH?

Odpowiedzi na powyższe pytanie jest wiele. Nie ma sieci optycznej, która nie osłabiałaby transmitowanego przez nią sygnału świetlnego. Zakładając, że np. tłumienność spawu jest równa zero, to i tak światłowód nie jest wykonany z czystego szkła. Również i on osłabia transmitowany sygnał, co może być skutkiem:

  • niejednorodnej struktury, czyli skaz we wnętrzu włókna,
  • uszkodzenia mechanicznego przewodu optycznego,
  • konstrukcji światłowodu (przewody wielomodowe).

Poza tym trzeba pamiętać, że błędy mogą generowane również w obrębie punktów węzłowych sieci, takich jak np. przełącznica FTTH, czy też szafa światłowodowa. Błędne połączenie włókien, nieuporządkowana struktura okablowania, a także słaba jakość połączenia spawanego, mogą szybko uniemożliwić transmisję.

Co nam daje analizowanie sieci światłowodowych?

Rzetelna analiza sieci światłowodowych za pomocą profesjonalnych urządzeń (miernik mocy optycznej, reflektometry) pozwala ocenić zakres uszkodzeń, miejsce ich występowania, a także charakter i wpływ na ogólną jakość sygnału optycznego. Specyficzna struktura toru optycznego sprawia, że pomiary w instalacjach światłowodowych można przeprowadzać na bardzo długich dystansach (np. w światłowodach jednomodowych), uwzględniając i dopasowując do siebie parametry oraz przebiegi promieni wyjściowych i zwrotnych. Na podstawie tego można ocenić, czy za zakłócenia w sygnale odpowiedzialna jest tłumienność spawu, czy też niejednorodność ośrodka.

Zaawansowana diagnostyka FTTH - kiedy ją wykonać?

Pomiary w instalacjach światłowodowych warto wykonywać regularnie, tak aby mieć pełny dostęp do wszystkich informacji dotyczących pracy sieci i jej parametrów wyjściowych. Obowiązkowo przeprowadza się je po wykonaniu fizycznej sieci, a także jej modyfikacjach, kiedy np. włączane są nowe przełącznice FTTH w rozbudowywanej infrastrukturze światłowodowej. Dzięki strukturalnej budowie infrastruktury część pomiarów można przeprowadzić w obrębie przełącznic, rozdzielnic i szaf (np. rozdzielnica światłowodowa zewnętrzna), dzięki czemu dysponujemy wiedzą na temat tego, jak funkcjonuje sieć na danym obszarze.

Reasumując, technika światłowodowa - mimo swych rewolucyjnych możliwości - stale wymaga monitorowania, chociażby poprzez serię badań technicznych i pomiarów.