Ostatni post

Skuteczne monitorowanie i utrzymanie infrastruktury sieciowej

16 Views

Bezpieczne i efektywne zarządzanie infrastrukturą sieciową jest niezwykle istotne, aby zapewnić jej niezawodność oraz osiągnięcie optymalnej wydajności. Działania te są wielopoziomowe i obejmują zarówno wdrożenie dobrych praktyk w zakresie śledzenia stanu, jak i wydajności sieci, przez regularnie wykonywane audyty i szkolenia, po prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie urządzeń sieciowych.

Rozwój technologii sprawił, że utrzymanie i monitorowanie infrastruktury sieciowej stało się kluczowe, a od skuteczności podjętych działań może zależeć bezpieczeństwo danych, w tym także tych wrażliwych, jak dane medyczne.

Monitoruj i kontroluj skuteczność

Dobre narzędzie monitoringu pozwoli na śledzenie parametrów takich jak przepustowość, obciążenie, opóźnienia czy błędy sieciowe, a także będzie skutecznie chronić infrastrukturę przed atakami hakerskimi. Z jednej strony pomoże to szybko wykryć ewentualne problemy i podjąć odpowiednie działania naprawcze, a z drugiej wykrywać intruzów czy zapobiegać włamaniom. W utrzymaniu bezpieczeństwa infrastruktury warto postawić też na regularne szkolenia personelu, aktualizacje oprogramowania i testy penetracyjne oraz audyty. Te ostatnie powinny obejmować sprawdzanie zgodności stosowanych działań z najlepszymi praktykami, identyfikowanie nieaktualnych lub niezabezpieczonych urządzeń, analizę wydajności oraz zarządzanie zasobami sieciowymi.

Zadbaj o backup

Infrastruktura sieciowa powinna być projektowana w taki sposób, aby była odporna na awarie i miała możliwość rozszerzania się w miarę wzrostu wymagań. Dlatego też dąży się do zapewnienia redundancji w postaci zapasowych połączeń, urządzeń i zasilania. W ten sposób minimalizuje się ryzyko przestojów i utraty danych. By te działania były jednak skuteczne, równocześnie powinny być wykonywane testy przywracania kopii zapasowych.

 

Zrób porządek w szafach

Istotną rolę w monitorowaniu i utrzymaniu infrastruktury sieciowej odgrywają także tzw. szafy telekomunikacyjne. Popularna szafa na kable służy do bezpiecznego przechowywania i organizacji urządzeń sieciowych, takich jak serwery, przełączniki, routery, zasilacze itp. Dzięki zamkom i panelom bocznym chronią sprzęt przed nieuprawnionym dostępem, a także zapewniają optymalną cyrkulację powietrza dla chłodzenia. Szczególnie popularne obecnie są szafy światłowodowe, wyposażone w panele przednie i tylne, które umożliwiają poprowadzenie i uporządkowanie kabli, co ułatwia diagnostykę i utrzymanie sieci. Niektóre z nich mają dodatkowo zamontowane systemy monitorujące środowisko, takie jak czujniki temperatury, wilgotności, czadu czy wycieku wody. Te czujniki pozwalają na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów środowiskowych, które mogą wpływać na działanie urządzeń sieciowych. Co istotne szafa światłowodowa jest z reguły zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwić dostęp do urządzeń w celu konserwacji, napraw i wymiany. Panele boczne i przednie można łatwo zdjąć, co umożliwia szybki dostęp do komponentów sieciowych bez konieczności demontażu całej infrastruktury.

Wyżej wymienione działania stanowią tylko zbiór dobrych praktyk. Zdaniem ekspertów od cyberbezpieczeństwa zarządzanie ryzykiem to proces ciągły, który musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego podmiotu. To, co sprawdzi się w jednym miejscu, niestety w innym może nie przynieść oczekiwanych efektów.