Ostatni post

Metody okablowania budynków w sieci FTTH

147 Views

W budownictwie wielorodzinnym można wyróżnić cztery różne metody okablowania siecią FTTH. Są one dostosowane do rodzaju obiektu, jego topologii, a także przeznaczenia danej instalacji i liczby aktywnych przyłączy z uwzględnieniem kolejnych podłączanych abonentów.

Rodzaje okablowania FTTH

Instalacja typu breakout

W tym wariancie kable są prowadzone na każdą z kondygnacji, gdzie umiejscowiona jest np. przełącznica światłowodowa Rack 19’’. To z niej poprowadzone są przewody wprost do użytkowników końcowych. Oznacza to, że od głównej (dolnej) przełącznicy poprowadzone są kable dystrybucyjne składające się z wielu włókien, których liczba jest zgodna z liczbą gniazd końcowych. Transmitują one sygnał do przełącznic piętrowych, gdzie poszczególne włókna są łączone z włóknami odrębnych kabli prowadzących do gniazd abonenckich. Jak widać, jest to metoda uniwersalna, która sprawdza się niezależnie od rozmieszczenia pomieszczeń w budynku. Niemniej w tym wariancie okablowanie światłowodowe musi być zaprojektowane od samego początku pod określoną liczbę odbiorców.

Instalacja z mikrorurkami

To wariant, który sprawdza się wówczas, gdy nie znamy liczby końcowych urządzeń abonenckich. Polega on na wprowadzeniu mikrorurek do każdego z gniazd abonenckich. W ten sposób można też podłączyć rurki do pomieszczeń znajdujących się na jednym poziomie. Gdy zaistnieje potrzeba podłączenia nowego abonenta, światłowód w budynku zostanie doprowadzony do klienta za pomocą wdmuchiwarki. Dzięki temu z sygnału mogą korzystać wyłącznie zainteresowane osoby.

Instalacja z kablem łatwego dostępu

W tym wariancie okablowanie FTTH jest ułożone w pionie. Następnie wyprowadza się tzw. okna, z których włókna są doprowadzone do gniazd klientów abonenckich. Instalacja składa się z kabla, osłony zabezpieczającej włókna, a także infrastruktury, dzięki której można praktycznie bezstratnie wyprowadzić włókna z kabla głównego (biegnącego najczęściej od szafy światłowodowej). Biegnący pionowo kabel łatwego dostępu posiada dodatkowy zapas, który jest umieszczony w górnej części budynku.

Instalacja w topologii gwiazdy

To rozwiązanie, w którym kable abonenckie prowadzi się bezpośrednio od pomieszczenia, w którym znajduje się szafa (przełącznica), aż do każdego z gniazd abonenckich. Wbrew pozorom jest to wariant dość wygodny z punktu widzenia instalatora, gdyż w ten sposób nie trzeba stosować zaawansowanych technik i narzędzi. Jedynym problemem może być podłączenie wszystkich przewodów do przełączniki, do której sygnał doprowadza słupek światłowodowy.

Jak widać, kształt instalacji światłowodowej i sposób jej poprowadzenia mogą być na wiele różnych sposobów, dostosowanych do topologii budynku i liczby obsługiwanych gniazd.